Εκκλησιαστικό Δίκαιο

· Κυριότητα ακινήτων Ιερών Μονών και της Εκκλησίας της Ελλάδος εν γένει, ενώπιον των πολιτικών και των διοικητικών δικαστηρίων

· Υποστήριξη του αυτοδιοίκητου των Ησυχαστηρίων Ιερών Μονών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

· Πειθαρχικές ποινές σε βάρος κληρικών

· Δικαστικές προσφυγές αναφορικά με το φορολογικό και εν γένει νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους