Δίκαιο της Ενέργειας

· Υποστήριξη της αντισυνταγματικότητας του νέου πλαισίου προτεραιότητας (ν. 4951/2022), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

· Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ

· Χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ