Εκλογικό Δίκαιο

· Γνωμοδότηση για τη νομιμότητα ή μη της συμμετοχής πολιτικού κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

· Εκλογικές ενστάσεις στο πλαίσιο βουλευτικών εκλογών

· Εκλογικές ενστάσεις στο πλαίσιο εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης