Επιστημονική εκδήλωση - «Δημόσιο Συμφέρον και Κρίση»

Η Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Δημόσιο Συμφέρον και Κρίση» την 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Η Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:
«Δημόσιο Συμφέρον και Κρίση»
την 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με ομιλητές τους:
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής
Εταιρίας Διοικητικής Δικαιοσύνης
 
Πάνος Λαζαράτος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών